Српско учено друштво
(1869-1873)

1869.
  03.01. Намесници књаза Милана Обреновића одобравају ново Уређење и Пословник СУД.
30.01. Донета је одлука да пређашњи редовни чланови ДСС , сада почасни, могу постати редовни обичним начином избора.
20.03. Одсек математичарски и јестаственички предлаже да се поклон бискупа Штросмајера од 100 дуката употреби за свестрано испитивање наше земље и народа (Гл. СУД 25 (1869) 370-373).
  30.10. Одржана је прва представа у новој згради Народног позоришта. Управник Јован Ђорђевић држи поздравни говор.
1870.
13.06. Скуп доноси одлуку да се надгробни споменици које је Милош С. Милојевић донео из Подриња предају на чување Народном музеју. На истом скупу М. Милојевић предлаже Друштву да се “надлежним путем стане на пут сатирању и утамањивању старина” (Гл. СУД 28 (1870) II и 29 (1871) V ).
05.11. Усвојен је предлог Одбора за обележавање меридијана (под којим се налази Београд) да се на Врачарском пољу сагради кућа за осматрање (Гл. СУД 28 (1870) XXVI ) и да се на свим телеграфским станицама у Србији чине и прибирају метеоролошке белешке (Гл. СУД 29 (1871) VI).
1871.
08.01. Михајло Валтровић, Стева Тодоровић, Никола Марковић и Драгутин Милутиновић поднели су “план о слању научне експедиције ради снимања живописних и архитектурних споменика у нашој отаџбини” (План: Гл. СУД 29 (1871) XIX-XXI).
02.03. Стојан Бошковић предлаже издавање Југословенског општег научног речника на српскохрватском и бугарском језику (Гл. СУД 33 (1872) 272-281).
28.08. На предлог Стојана Бошковића о заједничком раду на Општем научном речнику ЈАЗУ одговара ” да за такав подухват недостају спрема и да још није време… “(Гл. СУД 32 (1871) X-XI).
14.12. Одбор одлучује да се писмом “поишту од свију чланова друштвених њихове фотографске слике, да би друштво тим начином саставило један албум својих чланова” (Гл. СУД 33 (1872) XIV).
1872.
30.01. Донета је одлука да се прибаве средства за извршење плана о астрономским и метеоролошким посматрањима (Гл. СУД 33 (1872) XXIV-V).
22.08. Стојан Новаковић даје предлог и нацрт о оснивању Српског историјско – етнографског музеја (Гл. СУД 34 (1872) 336-356).
  17.11. Драгутин С. Милутиновић и Михајло Валтровић подносе “Извештај … о своме пословању по Србији” (Гл СУД 36 (1872) -302). Њихови радови су били изложени на Политехничком излогу у Москви (Гл. СУД 37 (1873) 309).
1873.
19.01. Фрања Зах је израдио “Нацрт за прибирање бележака метеорологијских” а Јован Драгашевић “Упут за прибирање географијских бележака” (Гл. СУД 38 (1873) 316-323).
  01.12. Усвојен је Закон о метарским мерама у Србији чији је творац Димитрије Нешић.