Српско учено друштво
(1874-1878)

1874.
17.02. Председник Јанко Шафарик истиче успехе Друштва. На препоруку кнеза Милана увећана је државна помоћ Друштву (Гл. СУД 43 (1876) 377-379).
04.05. Јован Ђорђевић чита свој предлог о превођењу “јелинских и римских писаца”. На истој седници Милан Кујунџић устаје против овог предлога (Гл. СУД 44 (1877) 366-374).
04.05. Објављена је Флора кнежевине Србије Јосифа Панчића
1875.
  02.01. Министар просвете и црквених дела Стојан Новаковић препоручује Друштву да донесе програм рада и прецизира своје основне задатке (Гл СУД 44 (1877) 434-436).
02.06. За постављање сталног постамента за меридијан издвојено је 30 дуката. (Гл. СУД 44 (1877) 450-452).
13.06. Главни скуп одлучује да се члан 25. Устројства СУД, који говори о постављању председника, преиначи у: “Председника друштву на годину дана бира годишњи скуп СУД између редовних чланова својих” (Гл. СУД 44 (1877) 454).
22.12. Министар просвете Стојан Бошковић износи своје погледе о преуређењу рада Друштва (Гл. СУД 44 (1877) 439-443).
1876.
23.01. Изабрана је комисија која има задатак да изради нови програм рада Друштва ( Гл. СУД 44 (1877) 444).
13.06. Годишњи скуп изабрао је из редова својих чланова Стојана Бошковића за председника Друштва (Гл. СУД 44 (1877) 453-454).
1877.
  09.04. Одлучено је да се и ове године у “локалу Друштва” одржи изложба цртежа које су Милутиновић и Валтровић израдили по Србији 1871-1875. (Гл. СУД 45 (1877) 354).
  20.04. Јосиф Панчић саопштава Друштву да је пронашао нову биљну врсту – “оморику” (Гл СУД 45 (1877) 350).
12.06. На главном годишњем скупу преседник Стојан Бошковић говори о улози Друштва у бурном времену српско -турских ратова (Гл. СУД 45 (1877) 364-373).
13.06. Донете су измене и допуне у уређењу СУД: истиче се самостално научно истраживање; одређује се које се науке обрађују опште а које се ограничавају на научну област; издваја се популарисање науке под одвојену управу (Гл. СУД 45 (1877) 375-384).
1878.
18.06. Води се расправа између министра просвете Алимпија Васиљевића око броја чланова у Одборима и премештања редовних чланова у почасне због неактивности (Гл. СУД 47 (1879) 340-346).
13.07. Потписан је Берлински уговор којим је призната независност Србије. Заступник Србије био је Јован Ристић а у делегацији експерата био је Јован Драгашевић.
13.07. Друштво је у овој години издало: Приповетку о Александру Великом Стојана Новаковића и Народне пјесме из старијих највише приморских записа, књ. 1, Валтазара Богишића.