Српско учено друштво
(1879-1883)

1879.
  21.04. Јосиф Панчић саопштава свој рад о првом метеориту који је виђен у Србији: Соко бања – први метеорит у Србији (Гл. СУД 48 (1880) 241-272).
24.06. Председник Панчић у своме говору истиче задатке Друштва: да обрађује и унапређује науке и уметности, особито оне које се тичу српства… Скуп доноси одлуку да Друштво добије сталног секретара ( Гл. СУД 49 (1881) 398-408).
1880.
22.03. Друштво одлучује да се његови чланови прикључе научној експедицији коју на Балкану организује Императорско руско географско друштво. (Гл. СУД 53 (1883) 245).
  13.09. “Ђорђе Крстић, кнежев питомац, донео је Друштву неколико слика. Одлучено је да се изложе, да би се помогло младом уметнику и да би се укус подстакао ..”
1881.
09.03. Изашао је закон о Народној библиотеци и Народном музеју.
1883.
05.01. Примљен је за штампу чланак Љубомира Стојановића Српски родослови и летописи. Ђура Даничић завештањем оставља Друштву право на прештампавање својих књижевних дела ” која нису изриком другом уступљена” (Гл. СУД 52 (1883) 297).
19.02. На предлог 15 чланова управа је одлучила да се конституише пети “одбор за ширење наука и књижевности у народ” (Гл. СУД 54 (1883) 268-269; Програм петог одбора : 283-285).
24.-26.04. Гаврило Витковић приређује изложбу историјских, књижевних и уметничких споменика Срба у Угарској које је прикупљао 1870-1882 год. (Гл. СУД 54 (1883) 54, 289, 294).
03.05. Министар просвете и црквених послова Стојан Новаковић јавља да је обуставио државну помоћ Друштву због незаконитог финансирање рада “петог одбора” (Гл. СУД 54 (1883) 296-298).
25.05. Јован Жујовић саопштава своју расправу: Грађа за геологију краљевине Србије (Гл. СУД 55 (1884) 164-282).