Српско учено друштво
(1884-1888)

1884.
30.01. Министар просвете, поводом обуставе државне помоћи, поручује да је главни посао Друштва да обрађује и унапређује науке, а споредни посао је ширење науке и књижевности у шире кругове. Оспорава постојање петог одбора јер за њега нису предвиђена средства (Гл. СУД 57 (1884) XXXVII-XL).
03.04. Одбор за уметност доноси одлуку да се у Београду редовно држе изложбе уметничких радова (Гл. СУД 59 (1884) 86).
  15.06. Сима Лозанић приказује нови минерал који је пронашао у живином руднику на Авали (авалит) (Гл. СУД 59 (1884) 77).
27.06. Јован Бошковић извештава о свом путовању у Беч и преговорима са Мином Вукомановић око откупа права прештампавања свих Вукових дела. ” Мина је вољна да уступи друштву не само сва штампана дела већ и рукописе и писма…” (Гл. СУД 59 (1884) 106-107).
септембар Ристо Ковачић подноси извештај о српским насеобинама у Јужној Италији (Гл. СУД 62 (1885) 273-340).
  15.09. Јован М. Жујовић приказује Геолошку карту краљевине Србије, коју је недавно довршио…
1885.
30.01. Председник Владимир Јовановић се у свом програмском говору залаже за оснивање универзитета и академије наука. – Скуп доноси одлуку да се изврше припреме за пренос Вукових посмртних остатака и за подизање споменика Доситеју и Вуку (трошкове сноси Ђорђе Аћимовић, трговац) (Гл. СУД 62 (1885) 1-32).
08. и 09.09. Прослава 50 годишњице књижевнога рада Ђорђа Малетића и Матије Бана (Гл. СУД 65 (1886) 1-127).
1886.
13.05. Сукоби у Друштву довели су до обуставе рада Друштва и одузимања државне помоћи (Гл. СУД 69 (1889) 330-350).
01.11. Донет је Закон о Српској краљевској академији.
1887.
27.03. Министар просвете распустио је управу Друштва због некоректног и несавесног пословања и одредио привремени одбор коме управа треба да преда сву имовину Друштва (благајну, библиотеку, архиву, научну грађу и остало) (Гл. СУД 68 (1889) дод. 89).
25.06. Актом министра просвете разрешен је привремени одбор и враћене су надлежности управи Друштва.
1888.
16.11. Јован Жујовић предлаже да сви одбори Друштва израде критичке прегледе средњошколских уџбеника за све предмете.
23.12. Феликс Каниц писмом позива Друштво да се ангажује на заштити римских старина по Србији. Михајло Валтровић прихвата да се побрине за заштиту Трајанове табле.