Српско учено друштво
(1889-1892)

1889.
18.04. Управа Друштва пише министру просвете да законодавним путем измени чланове 6. и 31. Закона о Академији који се тичу одузимања имовине СУД и преласка у власништво Академије.
1890.
11.12. На састанку управе изнет је предлог о спајању Друштва и Академије.
1891.
09.03. Министар просвете Андра Николић упућује предлог Народној скупштини о спајању Друштва и Академије. По овом предлогу Друштво између својих чланова треба да изабере 8 чланова за редовне чланове СКА а сви остали чланови постају почасни чланови СКА; имовина обе институције се спаја.
1892.
10.02. На основу чл. 7. тачке 3. Закона о изменама и допунама у Основном закону о Академији чланови Друштва постали су почасни чланови Академије.