Одбори и пројекти

Ф-9 ОДБОР ЗА ГЕОДИНАМИКУ ЗЕМЉИНЕ КОРЕ
Руководилац: дописни члан ВЛАДИЦА ЦВЕТКОВИЋ
Секретар: дописни члан ВЛАДИЦА ЦВЕТКОВИЋ
Сарадници: проф. др АЛЕКСАНДАР ГРУБИЋ, др ИВАН ФИЛИПОВИЋ, др МИЛЕНКО БУРАЗЕР, др ДИВНА ЈОВАНОВИЋ, доцент др КРИСТИНА ШАРИЋ

Ф-22 ГЕОДИНАМИКА ТЕКТОНОСТРАТИГРАФСКИХ ЈЕДИНИЦА У СРЕДИШЊЕМ ДЕЛУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА
Руководилац: дописни члан МИЛАН СУДАР
Сарадници: проф. др ДРАГОЉУБ СТЕФАНОВИЋ, проф. др АЛЕКСАНДАР ГРУБИЋ, др ИВАН ФИЛИПОВИЋ, др МИЛЕНКО БУРАЗЕР, др ДИВНА ЈОВАНОВИЋ, мр АЛЕКСАНДАР МАРАН

Ф-17 ПРОУЧАВАЊЕ ОФИОЛИТСКИХ ПОЈАСЕВА ВАРДАРСКЕ ЗОНЕ, ДИНАРИДА И КАРПАТО-БАЛКАНИДА
Руководилац: дописни члан ВЛАДИЦА ЦВЕТКОВИЋ
Сарадници: дописни члан МИЛАН СУДАР, доцент др КРИСТИНА ШАРИЋ и доцент др СУЗАНА ЕРИЋ

Ф-12 ОДБОР ЗА ПАЛЕОФЛОРУ И ПАЛЕОФАУНУ
Руководилац: дописни члан МИЛАН СУДАР
Сарадници: др РАЈКА РАДОИЧИЋ, проф. др ВЛАДАН РАДУЛОВИЋ, проф. др ЉУПКО РУНДИЋ, проф. др СЛОБОДАН КНЕЖЕВИЋ, проф. др ДРАГОМАН РАБРЕНОВИЋ, др ДИВНА ЈОВАНОВИЋ, др МЕРИ ГАНИЋ, др БАРБАРА РАДУЛОВИЋ, ИВАНА МОЈСИЋ, мр НЕНАД МАЛЕШЕВИЋ, мр ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ, ЉУБИНКО САВИЋ

Ф-10 ЈЕДНАЧИНЕ СА СИНГУЛАРИТЕТИМА КРОЗ МЕТОДЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ АНАЛИЗЕ
Руководилац: академик СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ

Ф-11 ОДБОР ЗА КРАС И СПЕЛЕОЛОГИЈУ
Руководилац: дописни члан СЛОБОДАН Б. МАРКОВИЋ
Сарадници: др ДРАГАН НЕШИЋ, др РАДЕНКО ЛАЗАРЕВИЋ, др БОРИВОЈЕ МИЈАТОВИЋ, др ДУШАН ГАВРИЛОВИЋ, др БОЖИДАР ЂУРИЋ, др МИЛУТИН ЉЕШЕВИЋ, др ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ, др ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, др ПРЕДРАГ ЂУРОВИЋ, др ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ, др ПРЕДРАГ МАНОЈЛОВИЋ, мр ИГОР ЈЕМЦОВ, мр САША МИЛАНОВИЋ, мр ЈЕЛЕНА ЋАЛИЋ, БОЈАНА МИХАИЛОВИЋ, ГОРДАНА ГРАБЕЖ, СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН ВУЧИЋ, НЕБОЈША МАРКОВИЋ и ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ

Ф-15 АФИНА СИМЕТРИЈА ФИЗИЧКИХ ЗАКОНА
Руководилац: академик ЂОРЂЕ ШИЈАЧКИ

Ф-18 ФИЗИЧКО МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕС МЕЗО РАЗМЕРА
Руководилац: дописни члан ЗАВИША ЈАЊИЋ
Сарадник: др ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Ф-87 ФИЗИКА СУПЕРПРОВОДНИКА
Руководилац: дописни члан ЗОРАН РАДОВИЋ

Ф-88 БИОФИЗИКА ПРОТЕИНА У ЖИВИМ ЋЕЛИЈАМА
Руководилац: академик МИЉКО САТАРИЋ

Ф-93 ПРОБЛЕМ Н-РЕПРЕЗЕНТАБИЛНОСТИ
Руководилац: академик МИЛАН ДАМЊАНОВИЋ
Сарадници: ИВАНКА МИЛОШЕВИЋ, НАТАША ЛАЗИЋ, МАРКО МИЛИВОЈЕВИЋ

Ф-95 ОБЛИЦИ И ПОМЕРАЈИ СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА У ГАСНОЈ ПЛАЗМИ И ГАСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРАЖЊЕЊИМА
Руководилац: академик НИКОЛА КОЊЕВИЋ
Сарадници: др СОЊА ЈОВИЋЕВИЋ, др МИЛИВОЈЕ ИВКОВИЋ, НИКОЛА ШИШОВИЋ, ЈОВИЦА ЈОВОВИЋ

Ф-129 ОДБОР ЗА ГЕОХЕМИЈУ
Руководилац: академик ЗОРАН МАКСИМОВИЋ
Сарадници: академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, секретар; чланови: академик СТЕВАН КАРАМАТА, академик ДРАГОМИР ВИТОРОВИЋ, проф. др МИХОВИЛ ЛОГАР, проф. др ВЕСНА ПОХАРЦ-ЛОГАР, проф. др БРАНИМИР ЈОВАНЧИЋЕВИЋ, доцент др ДЕЈАН ПРЕЛЕВИЋ, др АЛЕКСАНДАР ПАЧЕВСКИ и мр МИХАИЛО РШУМОВИЋ

Ф-147 НУМЕРИЧКЕ СИМУЛАЦИЈЕ ВРЕМЕНА И КЛИМЕ
Руководилац: академик ФЕДОР МЕСИНГЕР
Сарадници: проф. др ЛАЗАР ЛАЗИЋ, проф. др БОРИВОЈ РАЈКОВИЋ, др МИОДРАГ РАНЧИЋ, др ИВАНА ТОШИЋ, др ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ, др ДРАГАНА ВУЈОВИЋ, др ЗОРАН МИЈИЋ, мр КАТАРИНА ВЕЉОВИЋ, мр ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, ДУШАН ЈОВИЋ, МОМЧИЛО ЖИВКОВИЋ, ИВАН РИСТИЋ, ГОРАН ПЕЈАНОВИЋ

Ф-159 ИСТРАЖИВАЊА ПОМОЋУ РАЧУНАРА У ДИСКРЕТНОЈ МАТЕМАТИЦИ
Руководилац: академик ДРАГОШ ЦВЕТКОВИЋ
Сарадници: проф. др ВЕСНА МАНОЈЛОВИЋ, ИРЕНА ЈОВАНОВИЋ

Ф-175 АСИМПТОТСКЕ ФОРМУЛЕ У АНАЛИТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ БРОЈЕВА
Руководилац: академик АЛЕКСАНДАР ИВИЋ

Ф-176 СТАТИЧНОСТ И КАУЗАЛНОСТ У КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ
Руководилац: академик ФЕДОР ХЕРБУТ

Ф-187 ДИНАМИЧКА ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА
Руководилац: академик ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ
Сарадници: мр БОЈАН НОВАКОВИЋ, проф. АНДРЕА МИЛАНИ

Ф-121 НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА У ФАЗИ СТРУКТУРАМА
Руководилац: академик ОЛГА ХАЏИЋ

Ф-122 КВАЛИТАТИВНА И НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА РЕШЕЊА НЕКИХ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ И ДИФРЕРЕНЦНИХ ЈЕДНАЧИНА
Руководилац: академик ВОЈИСЛАВ МАРИЋ
Сарадници: проф. др ЈЕЛЕНА МАНОЈЛОВИЋ, проф. др МИРКО БУДИНЧЕВИЋ

Ф-123 ПРВАНОВИЋ M. СЕМИ-РИМАНОВА ГЕОМЕТРИЈА
Руководилац: академик МИЛЕВА ПРВАНОВИЋ

Ф-124 АСИМПТОТСКО ПОНАШАЊЕ УОПШТЕНИХ ФУНКЦИЈА, ТЕОРИЈА И ПРИМЕНА
Руководилац: академик БОГОЉУБ СТАНКОВИЋ

Ф-125 ПРИМЕНА ВАРИЈАЦИОНИХ ПРИНЦИПА МЕХАНИКЕ НА НЕЛИНЕАРНЕ И НЕКОНЗЕРВАТИВНЕ ДИНАМИЧКЕ ПРОЦЕСЕ
Руководилац: академик БОЖИДАР ВУЈАНОВИЋ
Сарадници: проф. др БРАНИСЛАВ С. БАЧЛИЋ, проф. др СРБОЉУБ С. СИМИЋ

Ф-117 РАЗВОЈ НЕЛИНЕАРНОГ ОПТИЧКОГ МИКРОСЛОПА
Руководилац: дописни члан БРАНИСЛАВ ЈЕЛЕНКОВИЋ

Ф-120 СПЕЦИЈАЛНА ПОГЛАВЉА КОМПЛЕКСНЕ АНАЛИЗЕ И ПРИМЕНЕ
Руководилац: дописни члан МИОДРАГ МАТЕЉЕВИЋ

МЕЂУОДЕЉЕНСКИ ОДБОРИ

Ф-151 MO ЗА СЕЛЕН И МАГНЕЗИЈУМ
Руководилац: академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ
Сарадници: академици ЗОРАН МАКСИМОВИЋ, ВЛАДИМИР КАЊУХ и МИРОСЛАВ ГАШИЋ, проф. др ТОМИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, др ИВАНА ЂУЈИЋ, мр МИХАИЛО РШУМОВИЋ

Ф-37 MO ОДБОР ЗА ДИНАМИКУ КЛИМАТСКОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ И ДЕЛО МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
Руководилац: академик ФЕДОР МЕСИНГЕР
Сарадници: проф. др ЛАЗАР ЛАЗИЋ, др МИОДРАГ РАНЧИЋ, проф. др ИВАНА ТОШИЋ, др ДРАГАНА ВУЈОВИЋ, др ЗОРАН МИЈИЋ, др КАТАРИНА ВЕЉОВИЋ, мр ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, ДУШАН ЈОВИЋ, МОМЧИЛО ЖИВКОВИЋ, ИВАН РИСТИЋ, ГОРАН ПЕЈАНОВИЋ, ЛУКА ИЛИЋ

МЕЂУАКАДЕМИЈСКА САРАДЊА

Ф-107 ЕЛЕМЕНТИ РЕТКИХ ЗЕМАЉА У БОКСИТИМА НИКШИЋКЕ ЖУПЕ
Руководилац: академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ
Сарадник: мр СЛОБОДАН РАДУСИНОВИЋ (Подгорица)

Ф-112 ИСПИТИВАЊЕ ТЕРЦИЈАРНИХ ЛАМПРОИТСКИХ СТЕНА
Руководилац: академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ
Сарадници: доцент др ДЕЈАН ПРЕЛЕВИЋ, проф. др ВЛАДИЦА ЦВЕТКОВИЋ, доцент др КРИСТИНА ШАРИЋ