Одељење ликовних и музичке уметности

Осим индивидуалног стваралачког рада чланова Одељења ликовне и музичке уметности, њихов радсе и кроз три одбора и неколико посебних пројеката.

Одбор за Речник појмова из области ликовне уметности и архитектуре (руководилац пројекта је академик М. Лојаница) непосредно по објављивању првог тома Речника, подстакнут признањима и позитивним реакцијама академске и шире јавности, интензивира рад на припреми другог тома Речника.

Одбор за заштиту музичке баштине (председник Одбора је академик И. Жебељан) реализује низ активности међу којима суизрада компјутерског програма и базе података са свим српским композиторима и њиховим делима као и аудио-визуелно снимање концертних активности, уз припреме за штампу нотног материјала вредних дела српске баштине из области музике.

Одбор за израду Лексикона уметничке игре (председник Одбора академик Д. Деспић) окончава шесту, последњу, редакцију текстова 460 домаћих и иностраних балета.

Легат Олге Јеврић (руководилац пројекта је академик Д. Оташевић) припрема изложбе Легата уз рад на документацији, конзервацији, рестаурацији скулптура, фотографисању, каталошкој обради, видео-презентацији и другим облицима приказа уметничких дела Олге Јеврић.

Иницијални одбор за архитектуру и урбанизам наставља започета истраживања везана за урбану физиономију Београда са тежиштем на спорним питањима планирања, пројектовања и изградње простора Савског амфитеатра и ширег београдског приобаља.

Одељење има под својом ингеренцијом Музиколошки институт САНУ.

 

Секретар: академик МИЛАН ЛОЈАНИЦА
Заменик секретара: академик ДУШАН ОТАШЕВИЋ
Тел: (011) 2027-225
Е-пошта: ojklmu@sanu.ac.rs