СРПСКО УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Идентитет, значај и угроженост

27. СЕПТЕМБАР – 26. НОВЕМБАР 2017.

Мултимедијална изложба „СРПСКО УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ. ИДЕНТИТЕТ, ЗНАЧАЈ, УГРОЖЕНОСТ“саздана је из две, вишеструко проблемски повезане, основне тематске целине.

Прва целина има првенствено задатак да одабраним оригиналним делима и различитим репродукцијама представи особен културни идентитет српског уметничког и духовног наслеђа на Косову и Метохији од 12. до 20. века, произашао из ширих развојних токова наше старе уметности, као одговор на потребе државе и цркве. У том контексту нарочита пажња биће посвећена прегнућу српских ктитора и приложника у стварању и идентитетском профилисању те баштине.

Друга изложбена целина формирана је с циљем да укаже на сталну угроженост и уништавање тог наслеђа, управо због његове јасне идентитетске одређености као нарочитог квалитета. Документовано ће бити представљена дуга историја уништавања и различити облици угрожавања српског уметничког наслеђа на Косову и Метохији, до данашњих дана.

Планирано је да на поменутој изложби, као главнина експонaта, буду изложени уметнички предмети из збирки Народног музеја у Београду, Музеја примењене уметности, Галерије фресака, Архива САНУ и Музеја СПЦ. У току припреме изложбе врши се темељна конзерваторско-рестаураторска обрада и заштита угрожених икона и богослужбених предмета. С обзиром на лоше стање појединих, изузетно значајних, уметничких дела, њихова конзервација представља суштински део пројекта.

Поводом изложбе у припреми су три пратеће публикације – каталог изложбе и зборник радова (обе на српском и на енглеском језику) и Црква Светог Ђорђа у Речанима код Суве Реке. Цртежи фресака и архитектуре (научна грађа о храму из 14. века, срушеном до темеља 1999. године).

Организатор изложбе: Галерија Српске академије наука и уметности, Народни музеј у Београду и Музеј Српске православне цркве

Аутори изложбе: дописни члан САНУ Миодраг Марковић и проф. др Драган Војводић