Милан Лојаница
инжењер архитектуре
Београд, 08.01.1939.

редован члан

Одељење ликовне и музичке уметности

 

Чланство у САНУ
Одељење ликовне и музичке уметности: дописни члан од 30.10.2003; редовни члан од 05.11.2009.

Област рада
архитектура, урбанизам

Школска спрема
Архитектонски факултет у Београду

Запослење
професор универзитета: Архитектонски факултет у Београду, редовни од 1988, ванредни од 1979, доцент од 1975, последипломска настава 1994-2004. Област наставе: Архитектонско урбанистичко пројектовање, Процес пројектовања.

Функције у САНУ
Секретар Одељења ликовне и музичке уметности: од 04.2011; члан Председништва САНУ; председник Одбора за Речник појмова из области ликовних уметности од 2006.

Приступна академска беседа
„О говору архитектонских идеја и облика“. Глас САНУ, СDХVI, књ. 9. одржана 27. маја 2010. год. штампано у „Рад, дела, коментари“ – ААС, Беогад 2001.

Чланство у другим академијама
Редовни члан Инжењерске академије Југославије/Академија инжењерских наука Србије, од 1998. год.

Чланство у стручним удружењима
Савез архитеката Србије (САС); Асоцијација српских архитеката; Друштво архитеката Београда; Удружење универзитетских професора; Инжењерска комора Србије.

Уреднички рад
Редакција Речника ликовних уметности и архитектуре, САНУ, од 2006; Уређивачки одбор Српске енциклопедије – област култура, уметност, архитектура 2007–2011, Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике

Биографије и библиографије
Годишњаци САНУ и документација ОЛМУ; ФОРУМ + јубиларни бр. 50/06.2005, часописа САС-а

Одбори
Одбор за Речник појмова из области ликовних уметности; Одбор Фонда за научна истраживања САНУ; Одбор Удружења универзитетских професора и научника Србије

Признања и награде
Октобарска награда Београда, 1971; Признање Народног Савета града Варшаве за развој архитектуре и урбанизма, 1972; Октобарска награда Београда, 1982; Велика награда Савеза архитеката Србије за укупно дело, 1982; Повеља АСА за животно дело, 2011; Признање студената Београдског универзитета за допринос у развоју универзитетске наставе 1973; Награда удружења универзиеттских професора и научника Србије, 2010. године.

?>