Хол испред Свечане сале Палате САНУ

Академијски одбори

Српска академија наука и уметности почела је 2015. године са оснивањем Академијских одбора, што је прописано Статутом САНУ из 2014. године. Одлуку о образовању академијског одбора доноси Председништво САНУ на предлог одељења, групе одељења или групе чланова САНУ. Предлог за образовање академијског одбора треба да садржи назив одбора, област рада, циљеве рада, предлог за председника одбора и иницијалну групу за чланове одбора. Председници академијских одбора су чланови САНУ а у чланство академијских одбора, поред чланова САНУ, могу да буду бирани угледни стручњаци из датих области, из других научних установа и установа из области уметности.

У САНУ је у периоду од 2015. године до данас основано и активно делује укупно 17 академијских одбора:

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (председник: академик МИЛОСАВ МАРЈАНОВИЋ);
ОДБОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (председник: академик ДУШАН ТЕОДОРОВИЋ);
ОДБОР ЗА СЕЛЕН И МАГНЕЗИЈУМ (председник: академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ);
ОДБОР ЗА ДИНАМИКУ КЛИМАТСКОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ И ДЕЛО МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА (председник: академик ФЕДОР МЕСИНГЕР);
ОДБОР “ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА” (председник: академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ);
ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЖИВОТА И ДЕЛА СРПСКИХ НАУЧНИКА И ПИСАЊЕ ИСТОРИЈЕ САНУ (председник: академик ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ);
ОДБОР ЗА СЕЛО (председник: академик ДРАГАН ШКОРИЋ);
ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ФАУНЕ СРБИЈЕ (председница дописни члан РАДМИЛА ПЕТАНОВИЋ);
ОДБОР ЗА ФЛОРУ И ВЕГЕТАЦИЈУ (председник: академик ВЛАДИМИР СТЕВАНОВИЋ);
ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (председник: академик МИХАИЛО ВОЈВОДИЋ);
ОДБОР ЗА НАУКУ (председник: академик ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ);
ОДБОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ (председник: академик ЉУБИСАВ РАКИЋ);
ОДБОР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РЕПРЕСИЈЕ (Голи оток и други логори и затвори) (председник: академик ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ);
ОДБОР ЗА БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА (председник: академик ЉУБИСАВ РАКИЋ);
ОДБОР ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ АРХИВ САНУ (председник: дописни члан АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ);
ОДБОР ЗА САРАДЊУ СА НАШИМ НАУЧНИЦИМА И УМЕТНИЦИМА У ИНОСТРАНСТВУ (председник: дописни члан ЗОРАН РАДОВИЋ);
ОДБОР „ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКО–ТЕХНОЛОШКИ РЕСУРСИ СРБИЈЕ“ (председник: академик ЗОРАН ЂУРИЋ).