Александар Лома
филолог
Ваљево, 02.03.1955.

редовни члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
Одељење језика и књижевности: дописни члан од 30.10.2003.; редовни члан од 1.11.2012.

Област рада
филологија и лингвистика, грецистика, индоевропеистика, славистика, палеобалканистика, етимологија, ономастика, компаративна митологија

Школска спрема
др Филозофски факултет у Беграду, Одељење за класичне науке

Запослење
професор универзитета: Филозофски факултет, Одељење за класичне науке, редовни

Функције у САНУ
Председник Одбора за ономастику и Одбора за етимолошки речник САНУ

Чланство у стручним удружењима
Председник Етимолошке комисије Међународног славистичког комитета. члан редакционог комитета “Атласа европских језика” (ALE)

Уреднички рад
Научни руководилац пројекта и главни уредник Етимолошког речника српског језика; Главни уредник часописа “Ономатолошки прилози”

?>