Радмила Петановић
биолог
Горњи Милановац, 18.06.1950.

дописни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење хемијских и биолошких наука: дописни члан од 1. новембра 2012.

Област рада
акарологија, фитомедицина

Школска спрема
доктор биолошких наука, 1985 (Природно-математички факултет Универзитета у Београду- Одсек за биологију)

Запослење
професор универзитета: Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, редовни професор од 1998.

Чланство у стручним удружењима
Ентомолошко друштво Србије, Друштво за заштиту биља Србијe, Друштво еколога Србије, Српско биолошко друштво, European Association of Acarologists, The International Society for Pest Information.

Уреднички рад
Заштита биља , Acta Biologica Yugoslavica, Actа Entomologica Serbica

Одбори
Одбор за проучавање фауне Србије

Признања и награде
Плакета града Београда (1968), захвалница Српског биолошког друштва, (2007) диплома Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као члан тима научника за освојено прво место у области биологија за најбољу технолошку иновацију у Србији (2008)

?>