Лена Пјер
астрофизичар
Париз, 22.11.1937.

инострани члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење за математику, физику и гео-науке, инострани члан од 5. новембра 2015.

Област рада
инфрацрвена астрономија

?>