Чинтамани Нагеса Рамачандра Рао
хемичар
Бангалор, 30.06.1934.

инострани члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: инострани члан од 12.12.1985. Одељење хемијских и биолошких наука од 28.05.1998.

Област рада
хемија

Школска спрема
доктор филозофије (PhD), Универзитет Пердју, САД, 1958; доктор наука (D.Sc.) Универзитета у Мусореу, Индија.

Запослење
професор универзитета: директор и декан за истраживање Хемијског департмана Индијског института за технологију у Канпуру; гостујући професор универзитета Пердју, САД; у Оксфорду, Кембриџу, итд.

Чланство у другим академијама
Индијска академија наука: потпредседник; Индијска национална академија наука, председник; САЗУ, дописни 1981; Америчка академија уметности и наука, почасни инострани члан; Пољска академија наука, инострани члан; Академија наука Трећег света, члан оснивач; Академија наука СССР, инострани члан 1988; Royal Society, London.

Чланство у стручним удружењима
Азијско друштво; International Union of Pure and Applied Chemistry; International Organization of Chemistry for Development; Current Science Association

Уреднички рад
Члан уређивачког одбора 12 међународних часописа.

Признања и награде
dr hc универзитета Пердју, Бордо, Рорки… Bhatnagavi Award, 1968; Padma Shri, 1974, … Marlow Medal, 1967; Royal Society of Chemistry Medal, 1981…

?>