Стево Тодорчевић
математичар
Убавића Брдо (општина Мркоњић Град), 09.02.1955.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 25.04.1991. Одељење за математику, физику и гео-науке: дописни од 28.05.1998; редовни члан од 05.11.2009.

Област рада
теорија скупова, топологија, комбинаторика

Школска спрема
др математичких наука Природно-математичког факултета у Београду, 1979.

Запослење
Математички институт САНУ, научни саветник од 1991; професор истраживач Универзитета у Торонту од 1992; директор истраживачког рада Националног центра за научна истраживања, Париз, од 1997.

Приступна академска беседа
саопштење: Кратак осврт на Рамсејеву теорему и сродне резултате. Глас/САНУ. ОПМН. 371, 57 (1993) 61-70.

Чланство у стручним удружењима
Америчко математичко друштво; Друштво математичара Француске; Асоцијација за симболичку логику

Биографије и библиографије
Год. / САНУ. 98 (1992) 337-340; 105 (1999) 635-637.

Признања и награде
Прва награда на 5. и 6. Балканијади (Анкара, 1980; Питешти, 1982)

?>