ГРАДИНА НА ЈЕЛИЦИ

УТВРЂЕНИ РАНОВИЗАНТИЈСКИ ЦЕНТАР У ИЛИРИКУ

26. АПРИЛ – 28. МАЈ 2017.

У организацији Галерије Српске академије наука и уметности и Народног музејa Чачак, уз подршку Општине Лучани, у Галерији САНУ приређена је изложба „Градина на Јелици. Утврђени центар у Илирику“, вишеслојно археолошко налазиште из VI века, аутора проф. др Михаила Милинковића (Филозофски факултет у Београду, Одељење за археологију).

Изложба је примарно постављена 2014. године у Народном музеју у Чачку поводом обележавања тридесет година истраживања на локалитету Градина, на планини Јелици у близини Чачка, под руководством аутора изложбе. Три године касније, изложба се представља јавности у Галерији САНУ у Београду, са значајним налазима, у безмало двоструком обиму, са импресивним бројем од 507 експоната.

Експонати су, углавном из фонда Народног музеја у Чачку, али и Архива САНУ, груписани хронолошки, тематски, према намени, од оних везаних за историјат истраживања, до налаза из праисторијског, римског, рановизантијског и раносредњовековног периода. Поставка настоји да прикаже све расположиве материјалне трагове живота људи у поменутим периодима, уз примедбу да доминира материјал из рановизантијског времена (у питању је 6. или 7. век). Поред предмета свакодневне употребе (покућство, алат, лични прибор, накит, новац), биће изложена и камена пластика као модел остатака базилика или профаних грађевина са вредним примерима црквеног живописа из 6. века, као и са реконструисаним амфорама и другим керамичким посудама.

Организатор изложбе: Галерија Српске академије наука и уметности Народни музеј Чачак
Аутор изложбе: проф. др Михаило Милинковић
Изложбу прати каталог – монографија на 256 страна, са 551 илустрацијoм, у серији Галерија САНУ (бр. 140) коју је уредио проф. др Михаило Милинковић.

Број посетилаца: 18098