Српска краљевска академија
(1931-1935)

1931.
  12.02. Богдан Гавриловић указом је постављен за председника Академије.
  23.03. Војислав Мишковић приказао је свој (трећи у свету) усавршени модел астролаба (Глас СКА 146 (1932) 3-24).
05.10. На предлог Глише Елезовића оснива се Одбор за источњачку грађу (СКА Год. 40 (1932) 47).
05.10. Јован Карамата објављује рад О инверсним ставовима збирљивости бескрајних низова познат у науци као Караматин доказ (Харди -Литлвудовог става) (Глас СКА 143).
1932.
18.01. Усвојен је Правилник о издавању Bulletin de l´ Académie des sciences mathématiques et naturelles (СКА Год. 40 (1932) 280-283)
15.02. Академија је од београдске општине добила на поклон земљиште за нову зграду у близини цркве св. Марка (СКА Год. 40 (1932) 105-106).
01. и 12.09. На Међународном конгресу математичара у Цириху Михајло Петровић и Антон Билимовић представљају светској јавности часопис Publications mathématiques de l´ Université de Belgrade.
28.12. Aкадемија друштвених наука донела је одлуку о издавању билтена на страном језику Bulletin de l´ Académie des lettres (СКА Год. 41 (1933) 105).
28.12. Изашла је прва књига у серији: Fontes rerum Slavorum meridionalium као треће Одељење Зборника за историју језик и књижевност српског народа.
1933.
23.01. Усвојен је Правилник о послузи књигама из Академијине књижнице (СКА Год. 41 (1933) 278-280).
01.07. Основани су: Одбор за византијске споменике, Одбор за домаћу средњовековну историју и Одбор за новију историју (СКА Год. 42 (1934) 63 и 98 и 102-103).
24.08. На Међународном конгресу историчара у Варшави Јован Радонић држи предавање О раду СКА на издавању архивалија из далматинских а нарочито Дубровачког архива (СКА Год. 42 (1934) 339-366).
17.09. Председник Богдан Гавриловић говори на освећењу Вукове куће у Тршићу (СКА Год. 42 (1934) 367-374).
  19.11. Одржан је свечани скуп у спомен стогодишњице рођења Јована Јовановића Змаја (СКА Год. 42 (1934) 140-144).
  11.12. Никола Вулић подноси извештај о археолошким ископавањима у Требеништу која су изазвала велико интересовање у свету (СКА Год. 42 (1934) 50, 335-338: извештај).
1934.
17.02. Одбор за домаћу новију историју поверава проф. Џону Бакстеру да настави израду енглеске библиографије о источном питању (СКА Год. 42 (1934) 76).
23.04. Српска православна патријаршија и Институт за народну уметност моле да Академија спречи рушење града на Авали. Скуп закључује: Пошто је град већ порушен, питање је беспредметно! (СКА Год. 43 (1935) 76).
04.06. Донет је Правилник за издавање извора за српску историју (СКА Год. 43 (1935) 87).
07.10. Бранислав Нушић заступа Академију на свечаности откривања споменика Стерији у Вршцу (СКА Год. 43 (1935) 99).
  13.12. Академија прима на руковање Задужбину Михајла Пупина (СКА Год. 44 (1936) 128-157).
13.12. Објављени су: Зборник Илариона Руварца, у редакцији Николе Радојчића и Дубровачка акта и повеље Јована Радонића.- Започео је рад на издавању Речника средњовековног латинског језика у Југославији (Glossarium mediae latinitatis) (СКА Год. 43 (1935) 154) / први том изашао 1973 !/.
1935.
  01.01. Исидора Секулић ступа на рад у Лексикографски одсек (СКА Год. 43 (1935) 104).
11.03. Усвојен је текст Правилника о издавању повремених издања на страним језицима (СКА Год. 44 (1936) 67 и 297-300)
22.04. Светосавска комисија је донела одлуку о програму прославе 700 година од смрти св. Саве. (СКА Год. 44 (1936) 81-82).
21.10. Михајло Петровић излаже резултате свог научног путовања у Јужну поларну област (СКА Год. 44 (1936) 26).
16.12. На предлог Академије природних наука прихваћен је Статут Националног астрономског комитета (СКА Год. 44 (1936) 31 и 113).