Српска краљевска академија
(1936-1940)

1936.
26.03. Ступа на снагу Уредба о уређењу Океанографског института Краљевине Југославије у саставу СКА и ЈАЗУ.
29.06. Скуп председништва усваја скицу знака за праве чланове Академије коју је на предлог Бранислава Нушића израдио Д. Јанковић (СКА Год. 46 (1937) 96).
  07.11. Владимир Петковић подноси извештај о ископавању Царичиног Града (СКА Год. 48 (1939) 331-332 итд).
19.12. Усвојен је Статут националног астрономског комитета Краљевине Југославије (СКА Год. 47 (1938) 313-317).
1937.
24.01. Одржан је свечани скуп посвећен 50 годишњици Академије (СКА Год. 46 (1937)161-218).
17.02. Александар Белић указом је постављен за председника Академије.
  01.03. Никола Тесла проглашен је за правог члана Академије.
11.08. Београдска општина поклонила је Академији плац на Ташмајдану (СКА Год. 47 (1938) 106-107 и 152-153).
23.10. На предлог Академије природних наука формирана је Комисија за заштиту домаће флоре и фауне (СКА Год. 47 (1938) 11-112 и 161).
  20.11. Прослава 40 година научног рада Александра Белића (СКА Год. 47 (1938) 123 и 319-327).
20.11. Издати су: прва свеска Corpus vasorum antiquorum – Yougoslavie, Николе Вулића и Миодрага Грбића и Archaeologische Karte von Jugoslavien Николе Вулића као издања Југословенског националног одбора Међународне уније Академија.
1938.
05.04. На предлог Томе Живановића бира се одбор за издавање Зборника извора српског права (СКА Год. 48 (1939) 61).
02.05. На скупу Председништва одлучено је да се откупи историјска грађа покојног Станоја Станојевића.
15.05. Одржана је свечана седница поводом 50 годишњице смрти Јосифа Панчића (СКА Год. 48 (1939) 32).
06.06. Никола Вулић предлаже да југословенске академије организују рад на испитивању римског Limes-a у Југославији. (СКА Год. 48 (1939) 92).
06.06. У издању париске куће Hermann излазе две монографије Ивана Ђаје: L$ homeothermie и La thermoregulation.
1939.
22.03. Владимир Ћоровић предлаже да се по питању извршења конвенције са Аустријом о враћању архива Академија обрати Министарству иностраних послова (СКА Год. 49 (1940) 60-61).
27.03. На седници Академије природних наука саопштен је извештај Комисије за заштиту домаће фауне и флоре (= Лимнолошки одбор) (СКА Год. 49 (1940) 431-444).
1940.
15.01. Иван Ђаја приказује своју расправу Стање слично зимском сну презимара добивено у пацова барометарском депресијом. Овај рад је зачетак истраживања физиологије дубоко охлађеног хомеотермног организма (позната у свету као Ђајина крива терморегулације) (Глас СКА 196 (1941) 103- 113).
15.01. Објављена је прва књига Турских споменика Глише Елезовића.