О АРХИТЕКТУРИ 2017

ON ARCHITECTURE 2017

6. – 16. ДЕЦEМБАР 2017.

Пета међународна изложба „О АРХИТЕКТУРИ 2017” (ON ARCHITECTURE 2017) је једна од активности серије догађаја које обухватају предавања, радионцие, конференција и изложба са истоименом темом.
Tема овогодишње изложбе фокусирана је на неколико тематских целина: Комплексност архитектуре; Обнова градова обновом архитектуре; Суочавање са будућношћу; Дигиталано доба – иновације у архитектури, уметности, науци и технологији.
Изложба у Галерији науке и технике пратиће поменуте тематске целине путем цртежа, пројеката, фотографије и дизајн продукта.
Пета међународна изложба радова је такмичарска. Међународни жири ће вредновати радове и доделити међународне награде за дизајн микро и макро у организацији Асоцијације за развој одрживе урбане заједнице – СТРАНД.

 

Организатори:
Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице – STRAND